Bestemmingsplannen

Als u bijvoorbeeld meerdere woningen of bedrijfsgebouwen wilt bouwen of uitbreiden dan krijgt u te maken met een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan wordt benoemd welk gebruik van gronden en gebouwen zijn toegestaan en welke bouwmogelijkheden er bestaan voor het gebied. Buro Stedenbouw helpt bij op opstellen van een (vernieuwd) bestemmingsplan en de procedure die daarbij komt kijken. Wij vertalen uw ideeën in een plan welke voldoet aan de gestelde eisen. In deze plannen gaan wij ook in op aspecten zoals bodemkwaliteit, archeologie e.d. De benodigde onderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking met de overige bedrijven binnen DAGnl.