Diensten Ruimtelijke Ordening

Buro Stedenbouw is een ontwerpburo op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Wij werken van het eerste schetsontwerp tot aan een juridisch waterdicht bestemmingsplan en alles daar tussenin. Verschillende ruimtelijke opgaven, op verschillende schaalniveaus en in opdracht van zowel particulieren, bedrijven en overheden. Buro Stedenbouw vertaalt een concrete vraag naar een concreet ontwerp. Haalbaar en maakbaar. Onze diensten op het gebied van ruimtelijke ordening: