Gebiedsvisie

Bij een gebiedsvisie is het van belang om een duidelijk beeld te hebben van wat er speelt. Het is een streefbeeld van een plangebied op het gebied van wonen, werken, natuur, water en infrastructuur. Welke functies gaat het nieuwe gebied vervullen en welke ingrepen zijn daarvoor nodig? Op basis van een heldere analyse kan Buro Stedenbouw u begeleiden bij het ontwikkelen van een gedegen visie op het gebied of een project.