Ruimtelijke onderbouwing

Soms hoeft u geen nieuw bestemmingsplan te maken, maar kunt u ook met een omgevingsvergunning afwijken van een bestaand bestemmingsplan. Daarvoor is een ruimtelijke onderbouwing of motivatie nodig. Hierin wordt onderbouwd waarom het initiatief past in een goede ruimtelijke ordening, ook dit kan Buro Stedenbouw voor u verzorgen.