Stedenbouwkundige plannen

Een stedenbouwkundig plan heeft u vaak nodig bij gebiedsontwikkeling  en ruimtelijke ordening. Hierbij spelen een aantal aspecten een belangrijke rol zoals milieu, veiligheid, verkeer, water, voorzieningen en duurzaamheid. Zowel bij grote als kleine stedenbouwkundige plannen kan Buro Stedenbouw u ondersteunen.

Hoe komt een stedenbouwkundig plan tot stand?
Eerst voeren wij een locatiestudie uit waarin de bestaande situatie wordt geanalyseerd. Daarna worden de uitgangspunten voor het ontwerp samen met de belanghebbenden vastgesteld. Dan volgt het daadwerkelijke ontwerpen met handschetsen die vervolgens digitaal worden uitgewerkt.