Verkaveling- en inrichtingsplannen

Buro Stedenbouw ondersteunt en adviseert bij het ontwikkelen van verkavelings- en inrichtingsplannen. Afhankelijk van uw doelstelling wordt er een specifiek voorstel voor de uiteindelijk inrichting uw project opgesteld. Hierbij wordt de afweging gemaakt tussen de doelstellingen, vormgeving, functionaliteit, recreatief gebruik en ecologische inhoud.