Advies

Wij geven advies op het gebied van:

  • Bewonersparticipatie
  • Haalbaarheidsstudies
  • Modellenstudies
  • Planologische quickscans.