0570 230 104

Advies

Buro Stedenbouw werkt voor verschillende types opdrachtgevers, maar fungeert ook als schakel tussen de particulier en de overheid. Wij begeleiden u bij uw plannen en zijn uw gesprekspartner richting overheid; we weten vanuit een ruimtelijke, praktische en resultaatgerichte benadering het complexe proces van ruimtelijke opgaven vorm te geven. We beschikken over kennis van regelgeving, we weten welke partijen betrokken zijn in een proces, we kennen de weg in 'overheidsland'. De haalbaarheid van uw plannen kunnen we inzichtelijk maken en obstakels wegnemen. Wij vertalen uw ideeën en wensen in een ontwerp dat we vervolgens in procedure brengen. Hiertoe stellen we een ruimtelijke onderbouwing of bestemmingsplan op volgens de IMRO2012 standaarden. 

Daarnaast hebben we ervaring met verschillende rood-voor-rood projecten, herbestemmingsopgaven, NSW rangschikking voor landgoederen, de toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking en verschillende andere ruimtelijke en juridische vraagstukken waar u als particulier tegen aan loopt. 

Bij de start van de planvorming kunnen we middels een planologische en milieutechnische quickscan in kaart brengen wat de haalbaarheid van een plan is. Niet alles is zonder meer mogelijk, om hobbels later in het proces zo veel mogelijk weg te nemen is het goed om vooraf in kaart te brengen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn, zowel beleidsmatig als milieutechnisch. We streven een zo goed en mooi mogelijk, maar altijd een haalbaar plan na. 

Enkele projectvoorbeelden:

Burgerparticipatie

Rangschikking NSW landgoed

Quickscan planologische mogelijkheden

Schakel tussen particulier en overheid

Quickscan milieu- en omgevingsaspecten

Erftransformatie

Bestemmingsplan Woon-zorgcomplex Lemmers Erve

Bekijk project