0570 230 104

24-03-2016

Bestemmingsplan Havenstraat 5 Elburg

Opstellen van een nieuw bestemmingsplan om de herontwikkeling van de voormalige palingrokerij tot horeca en een kleinschalige en ambachtelijke bierbrouwerij mogelijk te maken. Hiervoor wordt een niet gebruikte horeca-bestemming elders in de gemeente ingeruild. Het plangebied ligt op de vestingswal tussen de binnenstad en de haven van Elburg. De uitwerking en van de Ladder voor duurzame verstedelijking en de coordinatie van de voor de nieuwe functies relevante milieuonderzoeken vormen een belangrijk onderdeel van de opdracht. Het bestemmingsplan is op 23 mei 2016 vastgesteld door de gemeenteraad van Elburg. 

Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl.

Type: Bestemmingsplan 

Opdrachtgever: Particuliere opdrachtgever

Jaar: 2014 - 2016

Status: Vastgesteld