0570 230 104

17-03-2016

Bestemmingsplan Hof van Saksen Nooitgedacht

De eigenaar van het recreatiepark Hof van Saksen in Nooitgedacht, gemeente Aa en Hunze wil het park verder ontwikkelen en interessanter maken voor meer doelgroepen. Dit betekent dat naast de 4- en 6-persoons gezinshuizen ook groepsverblijven en kleinere appartementen verhuurd kunnen worden. In het geldende bestemmingsplan uit 1995 was dit niet mogelijk. Het nieuwe en geactualiseerde bestemmingsplan biedt mogelijkheden om flexibel om te gaan met de invulling en grootte van de resterende nog te bouwen recreatiewoningen, staat de uitbreiding van het luxueuze zwembad met een glijbaantoren en nieuwe speeltoestellen in het water van het recreatiemeer en de weiden rondom het centrumgebouw toe. Tevens biedt het bestemmingsplan een oplossing voor de op hoogtij dagen te beperkte parkeercapaciteit.

Bekijk het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl.

Type: Bestemmingsplan 

Opdrachtgever: Particuliere opdrachtgever

Jaar: 2015

Status: Vastgesteld