0570 230 104

DAGnl

Buro Stedenbouw maakt onderdeel uit van DAGnl.

DAGnl is een samenwerkingsverband tussen verschillende ingenieursbureaus met elk een eigen verhaal en identiteit. Elk bedrijf is gespecialiseerd in één of meerdere vakgebieden in de ruimtelijke ontwikkeling. Binnen DAGnl vullen de afzonderlijke bedrijven elkaars expertise aan. Deze multidisciplinaire samenwerking en integrale projectbenadering stelt DAGnl in staat om een grote verscheidenheid aan projecten van verschillende omvang en complexiteit op een efficiënte manier uit te voeren. 

DAGnl adviseert op het gebied van civiele techniek, landmeetkunde, milieukunde, cultuurtechniek, OCE, archeologie, stedenbouw en landschapsinrichting. Een project kan vanaf het eerste schetsontwerp tot en met het civieltechnisch bestek door DAGnl worden uitgevoerd. Binnen deze disciplines treedt DAGnl zowel als vakinhoudelijk specialist als projectleider en toezichthouder op. Hierdoor is DAGnl in staat om de kwaliteit gedurende het gehele proces van planvorming tot en met uitvoering te beheersen. 

Voor meer informatie, neem contact op via www.dagnl.nl.

 

Bestemmingsplan Woon-zorgcomplex Lemmers Erve

Bekijk project