QuickScan planologische mogelijkheden

Bij de start van de planvorming kunnen we middels een planologische quickscan in kaart brengen wat de haalbaarheid van een plan is. Niet alles is zonder meer mogelijk, om hobbels later in het proces zo veel mogelijk weg te nemen is het goed om vooraf in kaart te brengen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. We streven een zo goed en mooi mogelijk, maar altijd een haalbaar plan na.