Certificaten

Kwaliteit is voor ons een vanzelfsprekendheid. Geen kwaliteit betekent immers geen succes. Onze kwaliteiten zitten met name in een professionele, efficiënte en betrokken manier van samenwerken waarbij korte lijnen, heldere en transparante communicatie en snel schakelen centraal staan.  Daarnaast werken we met een kwailteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de ISO 14001:2015 en ISO 9001 norm. Bovendien zijn wij CO2-prestatieladder gecertificeerd.

ISO 14001

Buro Stedenbouw, onderdeel van DAGnl, is IS0 14001:2015 gecertificeerd. De ISO 14001 is een certificering waarmee wij als organisatie laten zien dat we weten welke invloed onze activiteiten hebben op verschillende duurzame thema’s. Wij laten met deze certificering zien dat we werken aan de verbetering van onze prestaties op het gebied van duurzaamheid. Dit gaat o.a. over papier- en waterverbruik, afvalstromen en energieverbruik, maar bijvoorbeeld ook over het juiste onderhoud van onze apparatuur en machines.

Wat zijn de verschillen tussen de ISO 14001 en C02-prestatieladder?

Er is een overlap tussen de ISO 14001 en C02-prestatieladder, maar er zijn ook verschillen. Waar ISO 14001 alle milieuaspecten als basis gebruikt, gaat de CO2-prestatie ladder alleen over ons energieverbruik, en dan met name over de CO2-uitstoot als gevolg daarvan. Bij een audit voor de ISO moet het beleid in de hele organisatie geïmplementeerd zijn, een audit beperkt zich niet alleen tot documenten ook medewerkers worden geauditeerd.

ISO 9001

De ISO-9001 norm is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces in onze organisatie en de producten en diensten die wij voortbrengen. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat onze organisatie goed beheerst dat onze producten en/of diensten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgt Buro Stedenbouw (onderdeel van DAGnl) continue verbetering van kwaliteit zodat wij steeds beter aan de behoeften van uw klanten kunt voldoen.

Buro Stedenbouw is momenteel gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015 normering.