0570 230 104

17-03-2016

Ontwerp binnentuin Renkum

Bij de herontwikkeling van enkele woonstraten in Renkum is de besloten buitenruimte achter de woningen meegenomen in de herinrichting. Oorspronkelijk was deze ruimte ingericht als speelplaats, maar door wijzigingen in het parkeerbeleid is de opgave om bij de herinrichting 41 parkeerplaatsen in te passen. De herinrichting heeft als doel de twee verschillende functies te combineren binnen de beperkte ruimte die er is.

Het vormende element zijn drie groene wiggen waar enerzijds in wordt geparkeerd en anderzijds wordt gespeeld, waarbij de functies niet conflicteren. Hagen markeren de wiggen en scheiden de verschillende functies van elkaar. De ruimte tussen de wiggen wordt ingepland met een bloemenmengsel en enkele fruitbomen. Binnen de wiggen worden speelelementen geplaatst, waardoor verschillende speelhoeken naast elkaar ontstaan, verbonden door een pad. Het beeld van één groene ruimte wordt versterkt door het lijnenspel in de bestrating door te zetten en parkeerplaatsen uit te voeren in grastegels. Er ontstaat een groene binnentuin waarbinnen geparkeerd wordt. 

Type: Ontwerp buitenruimte 

Opdrachtgever: Woningbouwvereniging

Jaar: 2014

Status: Besteksfase