0570 230 104

15-11-2013

Ontwerp Kulturplein Erve Kampboer Geesteren

In het dorp Geesteren leefde de behoefte aan een centrale plek voor het organiseren van evenementen als het jaarlijkse carnaval en als ontmoetingsplek voor het dorp. De voormalige boerderij Erve Kampboer vormde hiervoor al sinds jaar en dag het middelpunt, de inrichting van de ruimte rondom de boerderij paste echter niet meer bij de hedendaagse wensen. In opdracht van de lokale Stichting Dorpsbelang Geesteren hebben wij een inrichtingsplan opgesteld en de aanvraag voor de omgevingsvergunning verzorgd, zodat het Kulturplein aangelegd kon worden. Het inrichtingsplan is tot standgekomen in nauwe samenwerking met de bewoners van Geesteren. Met verschillende workshops hebben we de behoeften van omwonenden en sport- en cultuurverenigingen uit het dorp geinventariseerd en samen de eerste schetsen voor het inrichtingsplan gemaakt. Het inrichtingsplan is uitgevoerd in de winter van 2014 en op 25 april 2014 geopend.

Type: Ontwerp

Opdrachtgever: Stichting Dorpsbelang Geesteren

Jaar: 2011 - 2013

Status: Uitgevoerd