0570 230 104

12-11-2014

Ontwerp park Wielewaal

Als onderdeel van totale reconstructie van de openbare ruimte van de wijk Groot Douwel in Deventer is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het park Wielewaal. Het plan voor de herinrichting van het park is gemaakt naar aanleiding van een ontwerpworkshop met de wijkbewoners. Het park vormt de centrale groene ruimte voor de wijk en verbindt de wijk met de grootschalige groenstructuur rondom en door Deventer. De buurten zijn rond het park gegroepeerd en alle langzaam verkeerroutes lopen door en langs het park. De workshop met de wijkbewoners heeft geresulteerd in een plan met een open karakter, lange zichtlijnen en sociaal veilige speelplekken met respect voor sterk gewaardeerde volgroeide bomenstructuur en hoogteverschillen.

Type: Ontwerp

Opdrachtgever: gemeente Deventer

Jaar: 2014

Status: definitief ontwerp