0570 230 104

Ontwerp

Van idee tot plan in uitvoering, we werken van eerste conceptschets tot aan een maatvast verkavelings- of inrichtingsplan. Stedenbouwkundig ontwerp is het proces van vertaling van de ruimtelijke opgave tot een concreet ontwerp of visie. We maken een ontwikkelingsvisie, beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan van de openbare ruimte, massastudie, structuurvisie, verkavelingsplan of een landschapsplan. We werken aan diverse ruimtelijke opgaven op verschillende schaalniveaus, van tuinontwerp tot de herinrichting van een stadsentree. 

 

Enkele voorbeeldprojecten:

Verkavelingsplan

Groenplan

Dorpsontwikkelingsvisie

Tuinontwerp

Gebiedsvisie

Pleinontwerp

Massastudie

Diverse visualisaties 

Beeldkwaliteitsplan

Structuurvisie

Herinrichting stadsentree (Hanzeweg Deventer)

Ruimtelijk ontwerp (Oostriklaan Deventer)

Bestemmingsplan Woon-zorgcomplex Lemmers Erve

Bekijk project