Ontwerp

Van idee tot plan in uitvoering, we werken van eerste conceptschets tot aan een maatvast verkavelings- of inrichtingsplan. Stedenbouwkundig ontwerp is het proces van vertaling van de ruimtelijke opgave tot een concreet ontwerp of visie. We maken een ontwikkelingsvisie, beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan van de openbare ruimte, massastudie, structuurvisie, verkavelingsplan of een landschapsplan. We werken aan diverse ruimtelijke opgaven op verschillende schaalniveaus, van tuinontwerp tot de herinrichting van een stadsentree.

3D-visualisaties

Visualisaties zijn een belangrijk instrument in de communicatie rond projecten. Een visualisatie geeft bedrijven, burgers en de politiek een duidelijk beeld van het project. Buro Stedenbouw maakt visualisaties in vele soorten en maten; zowel in 2D als 3D, statisch en dynamisch en van schets tot zeer gedetailleerd. Buro Stedenbouw zet visualisaties in om een brug te slaan in de communicatie tussen technici en leken en projectteams en stakeholders.

Presentatietekeningen

Het intern of extern verkopen van een project vraagt om gedetailleerde en aansprekende presentatietekeningen en visualisaties. De tekeningen van Buro Stedenbouw kunt u ,als ondersteuning bij het beantwoorden van vragen, inzetten binnen uw communicatietraject. Presentatietekeningen zorgen voor een blik in de toekomst.

Stedenbouwkundige plannen

Een stedenbouwkundig plan heeft u vaak nodig bij gebiedsontwikkeling  en ruimtelijke ordening. Hierbij spelen een aantal aspecten een belangrijke rol zoals milieu, veiligheid, verkeer, water, voorzieningen en duurzaamheid. Zowel bij grote als kleine stedenbouwkundige plannen kan Buro Stedenbouw u ondersteunen.

Hoe komt een stedenbouwkundig plan tot stand?
Eerst voeren wij een locatiestudie uit waarin de bestaande situatie wordt geanalyseerd. Daarna worden de uitgangspunten voor het ontwerp samen met de belanghebbenden vastgesteld. Dan volgt het daadwerkelijke ontwerpen met handschetsen die vervolgens digitaal worden uitgewerkt.

Landschapsplannen

Heeft u voor een ruimtelijke ontwikkeling een landschapsplan nodig? Bij Buro Stedenbouw bent u aan het juiste adres. Wij stellen een landschapsplan op met een omschrijving en analyse van het landschap. Hierbij kunt u denken aan de ontstaansgeschiedenis, kenmerkende patronen, karakteristieke beplantingsvormen en natuurwaarden.

Gebiedsvisie

Bij een gebiedsvisie is het van belang om een duidelijk beeld te hebben van wat er speelt. Het is een streefbeeld van een plangebied op het gebied van wonen, werken, natuur, water en infrastructuur. Welke functies gaat het nieuwe gebied vervullen en welke ingrepen zijn daarvoor nodig? Op basis van een heldere analyse kan Buro Stedenbouw u begeleiden bij het ontwikkelen van een gedegen visie op het gebied of een project.

Verkaveling- en inrichtingsplannen

Buro Stedenbouw ondersteunt en adviseert bij het ontwikkelen van verkavelings- en inrichtingsplannen. Afhankelijk van uw doelstelling wordt er een specifiek voorstel voor de uiteindelijk inrichting uw project opgesteld. Hierbij wordt de afweging gemaakt tussen de doelstellingen, vormgeving, functionaliteit, recreatief gebruik en ecologische inhoud.