Diensten Ontwerp

Van idee tot plan in uitvoering, we werken van eerste conceptschets tot aan een maatvast verkavelings- of inrichtingsplan. Stedenbouwkundig ontwerp is het proces van vertaling van de ruimtelijke opgave tot een concreet ontwerp of visie. We maken een ontwikkelingsvisie, beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan van de openbare ruimte, massastudie, structuurvisie, verkavelingsplan of een landschapsplan. We werken aan diverse ruimtelijke opgaven op verschillende schaalniveaus, van tuinontwerp tot de herinrichting van een stadsentree. Met de volgende diensten kunnen wij u ondersteunen: