Over ons

De kwaliteit van de omgeving bepaald voor een belangrijk deel het woon- en leefgenot. Buro Stedenbouw ontwerpt en adviseert op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Wij werken samen met diverse opdrachtgevers aan plannen van diverse schaalniveaus en van de eerste schets tot het uiteindelijk indienen van het bestemmingsplan.

Buro Stedenbouw draagt bij aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Zorgvuldig maken wij een analyse van gebiedsspecifieke kenmerken. Deze dienen als uitgangspunt voor het maken van een stedenbouwkundig ontwerp. Door alle relevante aspecten te betrekken bij de ontwikkeling van (stedelijk) gebied komen wij altijd met verantwoorde en reële oplossingen. Of het nu gaat om het inpassen van een enkele woning in de (landschappelijke) omgeving of een grootschalige gebiedsvisie, wij vertalen uw concrete vraag in een concreet ontwerp. Haalbaar en maakbaar.

Buro Stedenbouw adviseert en begeleid u op het spanningsveld tussen de beschikbare ruimte en de wensen en eisen vanuit de samenleving. De verschillende overheden stellen beleidsmatig de richting vast op welke wijze deze ruimte ingevuld kan worden. Hierin spelen verschillende belangen, zowel publiek als privaat. Er is ruimte voor natuurontwikkeling, infrastructuur en bedrijventerreinen, maar ook voor recreatie en wonen. Dit alles wordt vastgelegd in verschillende visies en plannen en wordt uiteindelijk juridisch vervat in een bestemmingsplan. Samen met u kijken we naar de te volgen weg en nemen u aan de hand mee om zo efficiënt mogelijk van plan tot realisatie te komen. We hebben veel ervaring met het schrijven van bestemmingsplannen, projectbesluiten, ruimtelijke onderbouwingen en het opstellen van planregels en verbeeldingen volgens de SVBP / IMRO 2012 standaard.

dag in • dag uit geven wij uitstraling aan steden en dorpen

Certificaten

Kwaliteit is voor ons een vanzelfsprekendheid. Geen kwaliteit betekent immers geen succes. Onze kwaliteiten zitten met name in een professionele, efficiënte en betrokken manier van samenwerken waarbij korte lijnen, heldere en transparante communicatie en snel schakelen centraal staan.  Daarnaast werken we met een kwailteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de ISO 14001:2015 en ISO 9001 norm. Bovendien zijn wij CO2-prestatieladder gecertificeerd.

ISO 14001

Buro Stedenbouw, onderdeel van DAGnl, is IS0 14001:2015 gecertificeerd. De ISO 14001 is een certificering waarmee wij als organisatie laten zien dat we weten welke invloed onze activiteiten hebben op verschillende duurzame thema’s. Wij laten met deze certificering zien dat we werken aan de verbetering van onze prestaties op het gebied van duurzaamheid. Dit gaat o.a. over papier- en waterverbruik, afvalstromen en energieverbruik, maar bijvoorbeeld ook over het juiste onderhoud van onze apparatuur en machines.

ISO 9001

De ISO-9001 norm is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces in onze organisatie en de producten en diensten die wij voortbrengen. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat onze organisatie goed beheerst dat onze producten en/of diensten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgt Buro Stedenbouw (onderdeel van DAGnl) continue verbetering van kwaliteit zodat wij steeds beter aan de behoeften van uw klanten kunt voldoen.