Projecten Ruimtelijke Ordening

Buro Stedenbouw is een ontwerpburo op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Wij werken van het eerste schetsontwerp tot aan een bestemmingsplan

ONZE OPDRACHTGEVERS: OVERHEDEN, (NON) PROFIT ORGANISATIES E.A.

Tot onze opdrachtgevers behoren o.a.:

  • Overheden
  • Gemeenten
  • Provincies
  • Waterschappen
  • (Non) profit organisaties
  • Logistieke bedrijven
  • Projectontwikkelaars
  • Aannemers
  • Woningbouwverenigingen

Urkervaart R&O

Type: InrichtingsplanOpdrachtgever: Gemeente UrkJaar: 2019Status: Gereed In samenwerking met buro noord zijn er verschillende fases van de herinrichting van de Urkerweg doorlopen. Een nieuwe woonwijk ten zuiden van de Urkervaart vraagt om een ontsluitingsweg, welke gerealiseerd zal worden als nieuwe brug over de Urkervaart en een rotonde. Een 3D visualisatie laat zien hoe de Urkerweg […]

Kommerseweg, Heerde

Aan de Kommerseweg in Heerde is het plan om een woning bij te bouwen in het lint. De woning staat 25 meter uit de perceelgrens.

Veerweg, Olst

In opdracht van de gemeente Olst-Wijhe heeft buro stedenbouw een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Veerweg en de kruising met de N337/Rijsstraatweg in Olst.

Wapenrustlaan, Apeldoorn

Een kantoor aan de Wapenrustlaan in Apeldoorn kampt met een parkeerprobleem. Door Buro Stedenbouw is een eerste inrichtingsschets gemaakt voor een nabij gelegen terrein.

Zwolsedijk Hasselt

Voor de Zwolsedijk in Hasselt is een bijzondere landschappelijke inpassing gemaakt. Op het terrein exploiteert een zandwinningsbedrijf. In de komende 20 á 25 jaar wordt een gedeelte van de polder naast de dijk afgegraven ten behoeve van zandwinning.

Hapseweg Wanroij

In het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling worden aan de rand van Wanroij drie vrijstaande woningen gerealiseerd.

Waterstraat Schaijk

Een loonbedrijf aan de Waterstraat te Schaijk is voornemens om een nieuwe bedrijfsgebouw te realiseren op zijn terrein. Deze plannen passen niet binnen het huidige bestemmingsplan, een vergroting van het bouwvlak is noodzakelijk.