Hapseweg, Wanroij

Type: Landschappelijke inpassing
Opdrachtgever: particulier
Jaar: 2019
Status: Gereed

In het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling worden aan de rand van Wanroij drie vrijstaande woningen gerealiseerd. Samen met de bewoners is een landschappelijke inpassing ontworpen. Het plangebied is de leefomgeving van de steenuil. De landschappelijke inpassing speelt in op een prettige leefomgeving voor de steenuil. Dit wordt gedaan door onder andere de toepassing van houtrillen op de erfgrenzen aan de westzijde. Tevens bieden deze lage erfafscheidingen de bewoners een wijds uitzicht over het achterliggende landschap. Ook de toepassing van diverse fruitbomen dragen bij aan een prettige leefomgeving voor de steenuil.