Lutterhoofdwijk, Coevorden

Type: Presentatieposter incl. visualisaties
Opdrachtgever: Waterschap Vechtstromen
Jaar: 2019
Status: Gereed voor bewonersavond

Op het traject van Coevorden naar Slagharen wordt de beschoeiing van de Lutterhoofdwijk vervangen. Om met omwonenden in gesprek te gaan over de beoogde situatie en de werkzaamheden is een praatplaat gemaakt. De praatplaat laat het traject zien waarover de beschoeiing vervangen worden en wat de beoogde nieuwe beschoeiing is. Onderstaande doorsnedes laten concreter zien hoe de nieuwe beschoeiing eruit komt te zien.