Veerweg, Olst

Type: Stedenbouwkundige plan
Opdrachtgever: Gemeente Olst-Wijhe
Jaar: 2019
Status: Gereed

In opdracht van de gemeente Olst-Wijhe heeft buro stedenbouw een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Veerweg en de kruising met de N337/Rijsstraatweg in Olst. Voorgaande ontwerpen van onder andere provincie Overijssel en plaatselijk belang hebben als basis gediend voor het ontwerp.

Uitgangspunt voor de herinrichting van de Veerweg is een standaardprofiel welke uitgerold kan worden over de gehele lengte van de Veerweg. Belangrijk is dat de auto ondergeschikt is aan het (recreatief) fietsverkeer en voetgangers. Een duidelijke, verhoogde scheiding tussen rijbaan en trottoir is essentieel. Op plekken waar het autoverkeer het trottoir kruist blijft de bestrating van het trottoir doorlopen en wordt er gebruik gemaakt van een overrijdbare trottoirband.

Onderdeel van het plan is een herinrichting van het parkeerterrein tegenover ‘t Pannekoekhuis. Nu is het een pleintje met asfalt, zonder duidelijke parkeervakken. Er is een te kort aan parkeerplekken voor de omliggende horeca. Met de herinrichting zal een stuk van het tuin van de monumentale huisjes gebruikt gaan worden als parkeerplaats. De parkeerplaats wordt voorzien van grasbetontegels met het oog op hemelwaterafvoer en klimaatadaptatie.