Waterstraat, Schaijk

Type: Inrichtingsplan
Opdrachtgever: Bouwburo Cobussen
Jaar: 2019
Status: Gereed

Een loonbedrijf aan de Waterstraat te Schaijk is voornemens om een nieuwe bedrijfsgebouw te realiseren op zijn terrein. Deze plannen passen niet binnen het huidige bestemmingsplan, een vergroting van het bouwvlak is noodzakelijk. Om dit mogelijk te maken moet het plan aan een maatschappelijke en landschappelijke meerwaarde voldoen.

Om het terrein van het loonbedrijf is een singel van circa 400 meter lang aangeplant van onder andere Meidoorn, Hazelaar, Linde, en Roos. Aan de voorzijde van het terrein wordt een bomenrij voorzien welke de entree naar het bedrijf versterkt. Door middel van zonnepanelen op de nieuwe bedrijfsloods en de plaatsing van een picknickbankje voor recreatief gebruik wordt voldaan aan de maatschappelijke meerwaarde.