Zwolsedijk, Hasselt

Type: Landschapsplan
Opdrachtgever: Zeldenrust Zandexploitatie Zwolle
Jaar: 2019
Status: Gereed

Voor de Zwolsedijk in Hasselt is een bijzondere landschappelijke inpassing gemaakt. Op het terrein exploiteert een zandwinningsbedrijf. In de komende 20 á 25 jaar wordt een gedeelte van de polder naast de dijk afgegraven ten behoeve van zandwinning. Er wordt na 25 jaar een ecologische zone beoogd voor water- en weidevogels, vlinders en andere insecten en een wandelpad rondom het water.

De boerderij aan de Zwolsedijk 8 is gesloopt en de grond moet gesaneerd worden. Om diverse redenen is ervoor gekozen om de te saneren grond ter plekke te verwerken en elders op het terrein op te slaan. De landschappelijke inpassing biedt inzicht in hoe hiermee omgegaan kan worden in de polder. Binnen het terrein wordt bijna 15.000 kubieke meter gesaneerde grond opgeslagen onder een weiland van circa 1,2 hectare. Dit houdt een ophoging van bijna 1 meter over het gehele weiland in. De gesaneerde grond wordt gedeeltelijk ingegraven en ingepakt met een doek. De grond wordt bedekt met een leeflaag van 0,5 meter. Deze ingreep is niet tot nauwelijks zichtbaar in het omliggende polderlandschap. Dit doordat de planlocatie wordt omringt door diverse bosjes die het zicht vanaf de dijk grotendeels wegnemen.