0570 230 104

17-03-2016

Verkavelingsstudie De Kwakel Uithoorn

De Kwakel is een lintdorp in de gemeente Uithoorn. Het bebouwingslint is van oorsprong ontstaan langs de dijk. Vroeger lag
dit lint aan het water, na inpoldering kwam het gebied droog te liggen. Haaks op het lint zijn de ontwateringskanalen gegraven.
Deze structuur is kenmerkend voor het veenweidelandschap. Het plangebied bestaat uit van de weilanden tussen deze watergangen.
In de loop der jaren zijn vanuit het historische lint de stroken land achter het lint bebouwd. Binnen deze structuur zijn hele woonwijken, bedrijventerreinen en kassencomplexen ontstaan. Ten zuiden van het plangebied is ook bedrijfsbebouwing die achter het lint is ontstaan
zichtbaar. Het nieuwbouwplan ten noorden van het plangebied is ook een uitloper van het lint.

Het plangebied borduurt verder op deze structuur en takt aan op het nieuwbouwplan aan de noordzijde. De oostgrens wordt gevormd door de watergang die haaks op de watergangen in het plangebied staat. Rondom het plangebied is vrij uitzicht op het landschap.

 

Type: Verkaveling

Opdrachtgever: Aannemersbedrijf Omtzigt, de Kwakel

Jaar: 2012

Status: Ontwerpfase