Ruimtelijke ordening & Ontwerp

Buro Stedenbouw is een ontwerpburo op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Wij werken van het eerste schetsontwerp tot aan een juridisch waterdicht bestemmingsplan en alles daar tussenin. Verschillende ruimtelijke opgaven, op verschillende schaalniveaus en in opdracht van zowel particulieren, bedrijven en overheden. Buro Stedenbouw vertaalt een concrete vraag naar een concreet ontwerp. Haalbaar en maakbaar.

Dag in dag uit geven wij straling aan steden en dorpen.

Ons werkgebied: de openbare buitenruimte

Buro Stedenbouw is in heel Nederland actief, wij richten ons op het ontwerpen van onze leefomgeving zoals het ontwerpen van steden, dorpen en het landschap. Daarbij kunnen wij al onze ontwerpen visualiseren in 3D.

Multidisciplinaire samenwerking

De multidisciplinaire samenwerking binnen DAGnl stelt ons in staat een grote verscheidenheid aan projecten van verschillende omvang en complexiteit efficiënt uit te voeren.

Lees verder